Slovensky    English  

K-7 je zaregistrovaná na príjem 2% z daní za rok 2016 .

Venovaním Vašich 2%  prispejete k rozvoju canisterapie a záchranárskej kynológie na Slovensku.
Ďakujeme Vám!

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlacivEdit/V2P-13-print-edit-save.pdf

 

Čo je nové?
16.6.2016 o 10:33
Psovodi
Záchranári
K-7
Caniscentrum
K-7

Výcvik psov
K-7
Národná a nadnárodná spolupráca
K-7

Salón pre psov
Rehabilitácia psov
K-7
Shop
K-7