3. Individuálny výcvik psa za prítomnosti majiteľa - kaučing

 Tento výcvik zahrňuje :