1. Výcvik s ubytovaním psa v K-7

Tento výcvik zahrňuje :