Čo psíka naučíme?

Pre spokojné spolužitie ľudí a psov je veľmi dôležité, aby psík bol socializovaný , vycvičený a ovládateľný v každej situácii. V praxi to znamená nasledovné :

SOCIALIZÁCIA   =  zoznamovanie  psíka  s prostredím, ľuďmi, zvieratami, novými podnetmi. Ide o dlhodobý a sústavný proces najmä  v rannom veku psa (vo fáze imprintingu, ktorý  je mimoriadne dôležitý  pre  formovanie povahy (charakteru psa)  a správanie sa psa). Zásady správnej socializácie psíka  (šteniatka) sú:

VÝCVIK  = vzdelávanie psa v základnej poslušnosti, ovládateľnosti na prekážkach a učenie psa využívať efektívne a v prospech človeka svoje vrodené inštinkty. Výcvik sa skladá z viacerých fáz  - pochopenie a naučenie povelu, následne upevnenie povelu, následne spájanie povelov do celej série a nácvik zložených povelov (ako sú povely „aport“, „vpred“, „štekanie na povel“, „méty“, „revíry“ a ostatné).

Výcvik v praxi rozdeľujeme na :


Základný výcvik poslušnosti - obsah výcviku

Základný výcvik obratnosti na prekážkach - obsah výcviku

Výcvik rozšírený  na prekážkach - obsah výcviku

Špeciálny výcvik – záchranársky (voľné plochy a ruiny)

Špeciálny výcvik stopy a pachové práce

Špeciálny výcvik ochrany majetku a obrany