1. Výcvik založený na pozitívnej motivácii psa

K-7 využíva pri výcviku psov progresívnu metodológiu pozitívnej motivácie psa , ktorá je založená na využití koristníckeho inštinktu psa - metóda založená na záujme o aport.  Pes pri tejto metóde zvyčajne cvičí rýchlo, radostne, psík je motivovaný dlhodobo a neprejavuje sa u neho  strata záujmu o prácu. 

Inštruktori K-7 pracujú pri tejto metodológii s podmienenými a nepodmienenými podnetmi, ktoré vychádzajú z centrálnej nervovej sústavy psíka. Musia mať a majú zvládnuté základy fyziológie psa, základy etológie psa ako i psychológiu psa. Dôležité u inštruktorov je nadviazať komunikáciu so psíkom - verbálnu i neverbálnu a rozumieť "reči tela psa". 

podmienené podnety  nepodmienené podnety 
povel potľapkanie po hrudi, pohladenie
posunok dotyk na tú časť tela, ktorá má reagovať
slovná pochvala odmena pamlskom
  odmena aportom
  odmena hrou s inštruktorom

Inštruktori K-7 pristupujú k výcviku psíka:


2. Výcvik založený na napodobovaní psa psom

Inštruktori K-7 s obľubou využívajú túto metodológiu, nakoľko má veľmi veľa výhod. Pri výcviku inštruktor K-7 využíva vlastného psa na predvedenie cviku, na motiváciu cvičeného psíka. Súbežne prebieha socializácia medzi psíkmi, správne návyky na správanie sa vo svorke. Princíp metodológie vychádza z :


3. Výcvik založený na mechanických metódach

V prípadoch, kedy psík nereaguje na pozitívnu metodológiu výcviku, alebo reaguje ťažko, inštruktori K-7 volia mechanickú metódu výcviku v kombinácii s pozitívnou motiváciou. Ide o využitie pomôcok :


4. Výcvik založený na kontraste

Kontrastná metóda v sebe spojuje POVEL + POSUNOK + PRINÚTENIE  = ODMENA . Túto metodológiu môže využívať jedine skúsený inštruktor na jedincovi (psovi), ktorý je dostatočne mentálne odolný a aj tak inštruktor musí zvoliť primeraný "tlak" na psa, aby nespôsobil zmenu správania psíka, odpor ku cvičeniu, či fóbiu na istý cvik, prostredie alebo situácie.