Odborný výcvik psov a kaučing ich majiteľov v K-7 zabezpečujú psovodi s dlhoročnými skúsenosťami s výchovou, socializáciou a odborným výcvikom psov rôznych plemien. Kvalitný výcvik psov zabezpečujeme aj vďaka tímovej práci (výcvikári, figuranti), dostatočným personálnym kapacitám a kvalitnému zázemiu, ktoré máme v Žiline. Pri výcviku sa riadime modernými metodológiami kynológie, ktoré sú založené na pozitívnej motivácii psíka (najmä na motivácii na aport a hru)

Výcviku psov pre verejnosť  sa profesionálne v K-7 venujú :

  Jozef Trulík, riaditeľ odborného výcviku K-7, bývalý profesionálny policajný psovod, okrem iného špecialista na výcvik psov na ochranu majetku a športovú obranu, špeciálne práce - pachové práce a stopy. Špecialitou je prevýchova psov  a konzultácie pre majiteľov psov, ktorí trpia fóbiami.

  Marián Závacký, inštruktor výcviku K-7, od 18 rokov  dobrovoľný psovod - záchranár a profesionálny figurant na výcvik obrany. Zameriava sa na výchovu, socializáciu a výcvik psov všetkých plemien.Špecialitou je prevýchova psov  a konzultácie pre majiteľov psov, ktorí trpia fóbiami.

  Ing. Ľubica Bátoryová, riaditeľka canisterapie K-7, sedem rokov dobrovoľný psovod - záchranár a tri roky akreditovaný canisterapeut. Zameriava sa na výchovu a socializáciu šteniatok, výcvik a socializáciu bytových a mestských psíkov, komplexnú prípravu psov so špeciálnym určením - asistenčný pes, pes canisterapeut. Špecialitou je základný kynologický tréning detí a ich vlastných psíkov.