Nácvik prekážok

Pre každý tím pes - psovod je dôležitá súhra a dôvera. A tá sa buduje najmä pri zdolávaní prekážok. Psovod motivuje psa a ak mu ten dôveruje, je ochotný ísť aj do "neznámeho" s presvedčením, že to tak má byť. Dôvera - rešpekt - výcvik. To sú 3 slová, ktoré by si mal osvojiť každý psovod.