Sídlo :    

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, OZ 

Dolné Rudiny 1 /A , 010 01 Žilina      

číslo registrácie na MV SR : OPŽ-I/2006/07014-2/CR1 z 9.6.2006                                                     IČO : 379 818  89      DIČ : 2022226602                                                                                        Banka :  VÚB, a.s., Bratislava, pobočka Žilina                                                                                     č.ú.     :  218 991 1455 / 0200                                                                                                     Kontakt : +421 905 504 000 , +421 907 828 987 , +421 907 267 607,                                                     

Mail :  peter.batory@bs-svk.sk  , batoryova@kompleksa.sk                                                                   
Predajňa :   Predajňa K-7, Predmestská 82, 010 01 Žilina, areál SOŠPaSnV