Občianske združenie K-7 Psovodi-záchranári SR sídli na  ulici J.Milca 42,010 01 v Žiline.         Členská základňa je tvorená riadnymi členmi (nad 18 rokov) a členmi juniormi. Činnosť               K-7 riadi predstavenstvo :

   Ing. Peter Bátory, predseda predstavenstva

  Ing. Ľubica Bátoryová, člen predstavenstva

  Jozef Trulík, člen predstavenstva


K-7 Psovodi - záchranári SR má celoslovenskú pôsobnosť. Okrem Žiliny, kde má združenie K-7 sídlo, kynologické cvičiská a kde je aj kamenné CANIS CENTRUM K-7, má pobočky v Trstenej, v Nitre,            v Trenčíne a v Žiari nad Hronom.


Platná organizačná štruktúra výkonného vedenia k 1.1.2016 v K-7 Psovodi - záchranári SR :