K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky je neziskové humanitárne občianske združenie so sídlom v Žiline. Vznikli sme v roku 2006 a pôsobíme na Slovensku ako aj v zahraničí. Naše hlavné oblasti humanitárnej činnosti sú vyhľadávanie nezvestných osôb s využitím špeciálnych psov, canisterapia a krízová intervencia, záchranné práce pri prírodných a iných nešťastiach.


Poslanie K-7 :
 
1. "pomáhať v kritických situáciách u nás aj v zahraničí a byť nápomocný profesionálnym zložkám IZS“,
2. "zlepšiť kvalitu života telesne, mentálne a zmyslovo postihnutým klientom  pomocou canisterapie"
3. "systematicky pracovať s deťmi a mládežou,  pretože  v nich vidíme obrovský potenciál Slovenska“.

Vízia K-7 :
 
1. "sústavne sa pripravujeme , aby sme boli dobrovoľnými záchranármi s profesionálnym prístupom",
2. "vychovávame našich záchranárskych psov tak, aby boli komplexne pripravení,zdraví a šťastní",
3. "prispievame k tomu, aby sa záchranné akcie po nezvestných  osobách končili nájdením
     živých ľudí so šancou na vrátenie sa do normálneho života".

 
    Ing. Peter Bátory, predseda predstavenstva