1.  Matej Knapík - junior  záchranár 1. triedy Rex
 2.  Dominik Ritkav -  junior záchranár 1.  triedy    
 3.  Viktória Trulíková -  junior záchranár 1.  triedy    
 4.  Petra Filipová - junior  záchranár 1. triedy Nika /Nemecký ovčiak/
 5.  Alexandra  Ihnatišinova - junior  záchranár 1. triedy    
 6.  Katarína Smutná -  junior záchranár 1.  triedy      Vega      /Border    kólia/
 7.  Petra Kozáčková -  junior záchranár 1.  triedy    
 8.  Veronika Farkašová -  junior záchranár 1.  triedy    
 9.  Michaela Višňovská -  junior záchranár 1.  triedy Dženon /Shi tzu/
10.  Samuel Kopera -  junior záchranár 1.  triedy    
11.  Filip Židuljak - junior  záchranár 1. triedy Meggie /Labradorský retriever/
12. Beáta Pittnerová - junior záchranár 1. triedy    
13. Andrej Štaffen - junior záchranár 1. triedy    
14. Barborka Špircová - junior záchranár 1.triedy    
15. Zdenko Špirec - junior záchranár 1.triedy    
16. Natália Igariová - junior záchranár 1.triedy    
17. Lívia Šušovicová - junior záchranár 1. triedy    
18.   Martin Súčik - junior záchranár 1. triedy  Zara /Labrador/
19.   Patrícia Cagáňová- junior záchranár 1. triedy

Nero

/Border kólia/

20. Erika Podhorská - junior záchranár 1. triedy  Engy / BO - malinois/ 
21.  Dávid Brezáni - junior záchranár 1. triedy  Ena /Nemecký ovčiak/
22. Petra Gelačáková - junior záchranár 1. triedy Titania / Nemecký ovčiak/
23.  Ivan Bačikovský - junior záchranár 1. triedy Bessy /Nemecká doga/
24. Denis Bagin - junior záchranár 1. triedy    
25. Kristína Konáriková - junior záchranár 1. triedy Dora /nemecký boxer/
26. Eliška Brandýská - junior záchranár 1. triedy

Keny

/border kólia/

27. Kristína Kubalová - junior záchranár 1. triedy  Dasty /nemecký ovčiak/
28. Viktória Holišová - junior záchranár 1. triedy Yora      /york terrier/
29. Andrea Bielová - junior záchranár 1. triedy 

Reny /labrador/

30. Ján Bambúch - junior záchranár 1. triedy Jolie /neemcký ovčiak/
31. Simona Wollnerová - junior záchranár 1. triedy Aron/     Juck russel terrier/