Odborný výcvik psovodov a záchranárov K-7, cvičenia a sústredenia K-7

Odborný výcvik psovodov a záchranárov sa vykonáva na základe ročného plánu práce. Každý člen je zodpovedný za sebavzdelávanie a individuálne zyvšovanie svojich odborných, ale aj fyzických zručností. 

Vedenie K.7 organizuje tímové sústredenia určené najmä na koordináciu, vedenie pátracej akcie a prepojenie všetkých záchranárskych činností priamo v teréne v spolupráci s partnerskými organizáciami. Minimálne 2x ročne vedenie K-7 povinné preskúšanie psovodov a psov podľa platného skúšobného poriadku.

Každú nedeľu je operatívny tréning psovodov a záchranárskych psov pod vedením určeného psovoda, ktorý je zameraný na poslušnosť, zvládanie prekážok, revíry, stopy a vyhľadávanie v rumoviskách a zboreniskách.

K-7 má svoje kynologické cvičiská v Žiline - Stanica Záriečie, Žilina  - kynologický areál SOŠ poľnohospodárskej, Kynologické cvičisko v Trstenej, areál výcvikového strediska v Divine (hipológia a terénne výcviky).