Interné skúšky na psa záchranára K-7

Z-1 - záchranársky pes začiatočník, Z-2 - záchranársky pes pokročilý - Hradisko ZA - 22.10.2015.

 
Annie (Border kólia) - Miroslav Majčín splnila skúšku Z2
Reiny (NO) - Janka Čuláková splnil skúšku Z1
Ethan (Beauceron) -Dominika Jandzíková splnil skúšku Z1
Demon (x NO) - Dominika Jandzíková splnil skúšku Z1
Fany (BŠO) - Ľubica Bátoryová splnila skúšku Z1
Engy (NO) - Alex Mišár splnila skúšku Z1
Wolf (NO) - Peter Fedor st. splnil skúšku Z1