Spolupráca s Strednou odbornou školou poľnohospodárskou a služieb vidieka v Žiline

Už od školského roku 2012/2013 prebieha zmluvná spolupráca s SOŠ v odbore Agropodnikanie, študijné zameranie Kynológia. Spolupráca zahŕňa najmä oblasti :

Od školského roku 2013/2014 sa naša spolupráca rozrástla aj o stredisko odbornej praxe v rácmi Canis centra K-7 na ulici J.Milca 42 v Žiline, kde študenti druhého ročníka absolvujú individuálnu prax. 

   

V roku 2013/2014 sme dobudovali Výcvikový kynologický areál  o nové prekážky  a kôš na psie exkrementy, areál bol doplnený o výukové tabule.

Vo februári 2014 začala škola implementovať projekt s názvom Moderné vyučovacie centrum kynológieStrategickým cieľom projektu je prestavba vyučovacieho procesu na strednej škole prostredníctvom inovácie obsahu a metód vzdelávacieho systému s hlavným zameraním na žiadaný študijný odbor Kynológia a jeho prispôsobenie  potrebám vedomostnej spoločnosti.Cieľovými skupinami sú žiaci SOŠ PaSnV v počte 450 a 24 pedagogických zamestnancov školy. Projekt bude trvať 18 mesiacov.

© zdroj www.spospredza.edu.sk