Zmluva medzi MOSR a K-7

Na základ Rámcovej dohody č.2012/599 medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a K-7 Psovodi - záchranári SR prebieha od roku 2013 postupný predaj a dodávky služobných psov pre potreby útvarov rezortu Ministerstva obrany. Predmetom zmluvy sú mladé psy vo veku od 8 do 18 mesiacov, ktoré sú následne pripravované na služobný výkon ako strážne, hliadkové, špeciálne (na odhalenie omamných a psychotropných látok a na detekciu výbušnín) a poľovné psy. 

Spolupráca medzi MOSR a K-7 je priebežná a riadi sa harmonogramom testovaní psov a ich zdravotných prehliadok, ktoré zadáva oddelenie kynológie Riaditeľstva vojenskej polície v Hronseku.Výsledky spolupráce medzi MOSR a K-7 v roku 2013

V rámci platnej Zmluvy bolo v roku 2013 od marca do decembra pripravených a dodaných celkom 14 služobných psov pre potreby útvarov rezortu obrany. Boli dodané nemecké ovčiaky, belgické ovčiaky malinois, cross ovčiaky.


Exkurzia študentov odboru kynológie SOŠ v kynologickom stredisku VP SR v Hronseku

V rámci spolupráce medzi K-7 a MOSR a v rámci toho, že K-7 je garantom študijného odboru kynológie na SOŠ poľnoshospodártva v Žiline, sa v 15.10.2013  študenti a pedagógovia zúčastnili odbornej exkurzie v Hronseku. Študenti absolvovali odborné prednášky ako i ukážky práce psov hliadkových, psov so špeciálnym zameraním na drogy a výbušniny. Exkurzia určite prispeje k zvýšeniu znalostí študentov a zdvihne ich odbornú motiváciu.yes


Špeciálne cvičenie odboru kynológie Vojenskej polície SR v Žiline

Na základe pozvania vedenia K-7 sa v dňoch 9.9 - 10.9.2013 uskutočnilo cvičenie  5 vojenských psovodov vo výcvikovom priestore K-7 v Divine a v objektoch SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Vojenskí psovodi využili naplno nové prostredie na výcvik špeciálnych psov na pachové  práce - detekciu výbušnín a detekciu drog a omamných látok. 


K-7 na spoločnom cvičení s vojenskými psovodmi SR a ČR v Hronci

K-7 bolo pozvané VÚ Hronsek na medzinárodné sústredenie kynologických zložiek MO a MV SR a ČR konané 08.-12.04.2013 v Hronci za účasti kynologických zložiek polície SR, vojenskej polície SR a ČR, Zboru vojenskej a justičnej stráže SR a colnej správy SR. Cvičenie bolo pre nás veľmi inšpirujúce, mohli sme naživo vidieť prácu špičkových tímov a určite poznatky a rady využijeme aj pri tréningu záchranárskych psov. Naši psíkovia si potrénovali záchranárske revíry v chatovej oblasti, ale boli testovaní aj na vyhľadávanie predmetov v objekte (Mišan), či pri hľadaní ukrytého neznámeho predmetu v debničkách (Aida). Ďakujeme za pozvanie !