Spolupráca medzi K-7 a GOPR Rabka - Zdroj Poľsko

Od roku 2010 solupracujeme na základe spoločnej partnerkej zmluvy aj s GOPRom v Rabke Zdroj. Spolupráca je o to prínosnejšia, že v rámci tejto skupiny GOPR pracuje aj jeden z najlepších horských psovodov - záchranárov, pán Andrzej Gorowski (www.psy-ratownicze.eu), ktorý je naším priateľom a inštruktorom.

 

 

 

 


Sústredenie lavínových psov GOPRu v Turbaczi a účasť K-7 na tomto podujatí 

V januári 2012 sme sa na pozvanie GOPRu zúčastnili školenia lavínových psov horskej služby. Ako psovodi - dobrovoľníci síce nevykonávame lavínovú záchranu, ale bolo zážitkom si vyskúšať schopnosti našich psov. Všetci na 4 dňovom sústredení podali výborné výkony, najmä s prihliadnutím na to, že túto činnosť sme naozaj nikdy netrénovali. Nezabudnuteľným zážitkom boli aj "hory" snehu a niekoľko metrové záveje, víchor a krutá zima. Ďakujeme za pozvanie ! yes


   Spoločné cvičenie K-7 a GOPR Rabka - Zdroj na polygóne JAKUB VILLAGE v VP Lešť

V máji 2011 pripravilo K-7 súčinostné cvičenie na vyhľadávanie zavalených a nezvestných osôb v špeciálnom výcvikovom polygóne JAKUB VILLAGE vo vojenskom priestore Lešť. Cvičenie bolo prípravou na ukážku práce záchranárskych psov K-7 pre MOSR v rámci prezentácie ozbrojených síl SR pred zastupiteľmi NATO. Na cvičenie prišli aj psovodi GOPRu a dva dni sme spoločne trénovali v rumovisku a zborenisku vyhľadávanie a koordináciu vyprosťovacích a transportných tímov. Spoločné cvičenie, aj následná ukážka pe spojenské sily mala veľký ohlas.