Letný workshop KORCHÁŇ

V rámci projektu s názvom "Moderné vyučovacie centrum kynológie" , ktorý implementuje stredná škola poľnohospodársta v Žiline v rámci operačného programu VZDELÁVANIE sa 30 študentov druhého a prvého ročníka zúčastnilo prvého workshopu v Čadci, časť Korcháň. Spolu s pedagogickým dozorom a expertami K-7 nacvičovali praktické zručnosti figuranta, pachové štvorce, stopy, revíry, nácviky povelovej techniky a aj poradovú prípravu. Náročný program plný úloh skupinvých aj individuálnych trval 2 dni.  Fotodokumentácia  v tejto sekcii a prinášame aj video !