Súťaž kynológov SOŠ v Ivánke pri Dunaji

Družstvo kynológov SOŠ  sa zúčastnilo medziškolskej súťaže podľa skúšobného poriadku  BH-SK v Ivánke pri Dunaji. Celkovo súťažilo 5 družstiev (Ivánka, Trnava, Nitra, Pruské a Žilina). Súťaž  priniesla študentom druhého a prvého ročníka najmä skúsenosti a nadhľad. Študenti sa umiestnili v druhej polovici štartového poľa (z 15 súťažiacich sme obsadili cca 7, 12 a 14 miesto). Vzhľadom na vek, nvzhľadom na tom, že odbor kynológia je iba druhým rokom na SOŠ, to nie je najhoršie umiestnenie. Dôležité je, aby odborná prax  bola vykonávané študentami s vlastnými psami, nakoľko praktické zručnosti sú nenahraditeľné. Preto budeme ako garanti praktického výcviku a odbornej praxe dbať na to, aby sa zúpčastňovali krúžkov, praxe a výcvikov so psami. 

Viac fotiek v galérii sekcie - SOŠ 2014 !

© video by Katarína Halajová, SOŠ Žilina

© K-7 2014