Kynologický krúžok na SOŠ - odbor Agropodnikanie / Kynológia