Čo je riadená canisterapia ?

Cielený  kontakt človeka a  psa zameraný na udržanie alebo zlepšenie kvality života človeka,  ktorý sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Canisterapia  u telesne, zmyslovo, mentálne postihnutých klientov je podpornou terapiou a je súčasťou celkovej rehabilitácie (liečby). Canisterapia je určená aj zdravým deťom a to najmä v oblasti netradičného zážitkového vzdelávania. Canisterapia je jednou z foriem animoterapie.

   

Aké poznáme formy canisterapie ?

Aké sú všeobecné účinky canisterapie ?

Rozhodli sme sa  - chceme canisterapiu . Ako na to ?

Canisterapia = tímová práca

Canisterapia je tímová práca. Veľkú úlohu pri analýze a stanovovaní dlhodobých cieľov hrá rodič, terapeut alebo učiteľ. Canis terapeut a pes sú zohraná dvojica, ktorá pripravuje aktivity, cvičenia a úlohy pre klienta tak, aby boli naplnené ciele. Tím by však vôbec nebol úspešný, ak by nenastala interakcia (väzba) medzi klientom a psíkom. A základom je pozitívny prístup k situácii.

Zdroj : L.Galajdová, Z.Galajdová  „Canisterapie“, Portál, Praha 2011, Mgr. Iva Bajtlerová, „Prednášky akreditovaného kurzu Eurocanis“,Humenné 2010, Ing. Ľubica Bátoryová, K-7 , 

Foto : © K-7 so súhlasom zákonných zástupcov klientov