K -7 v rámci spolupráce so základnými a materskými školami, ale aj vybranými strednými školami zabezpečuje :

1. Zážitkové vzdelávanie pre 1.-4. ročník ZŠ po jednotlivých predmetoch                                     2. Zážitkové "psíkovské divadlo spolu s tvorivými dielňami pre MŠ"                                           3. Deň detí pre MŠ so špeciálne cvičenými psami                                                                   4. Deň detí pre ZŠ so špeciálne cvičenými psami a záchranármi K-7                           5. Vzdelávanie prvej pomoci, transportu zraneného pre1.-4. a  5.- 9.ročník ZŠ                           6. Vzdelávanie detí na branno športových dopoludniach

Vzhľadom na to, že táto činnosť nie je veľmi častá na slovenských školách, prinášame bližší popis profilov jednotlivých komplexných programov a zážitkového vzdelávania .yes


 

1. Zážitkové vzdelávanie pre 1.-4. ročník ZŠ pomocou špeciálne cvičených psov v školskom roku  2013/2014 po predmetoch

K-7 poskytuje pre základné a materské školy canisterapiu typu AAA (aktivity), AAE (edukácia) pomcou špeciálne cvičebých psov. Túto modernú zážitkovú formu vzdelávania s prvkami animoterapie prinášame do škôl od roku 2011. Príprava koncepcie hodiny so psíkom  prebieha vopred mailom alebo osobne v tíme učiteľ a canisterapeut. Dĺžka edukácie je 1 vyučovacia hodina + prestávka. Prinášame niektoré profily hodín so psíkmi:

1.1. Telocvik  a hry so psíkom

Chcete odmeniť  svojich žiakov, zlepšiť tímového ducha v triede, zvýšiť súťaživosť  u jednotlivcov a pripraviť deťom  netradičný zážitok ? 


1.2. Hodina čítania so psíkom

Chcete u svojich žiakov zlepšiť výslovnosť, rozšíriť slovnú zásobu, zvýšiť koncentráciu na hodine, usmerniť rýchlosť reči, predĺžiť dobu pozornosti a to všetko hravou zážitkovou  formou ?Hodina aktívneho čítania je založená na príbehoch o nezbednej Ajde, Nellke, či Snehuľke. Príbehy majú výchovný a úsmevný charakter. Sú písané formou krátkej modernej poviedky a sú ilustrované kresbami psíka.


1.3. Prírodoveda so psíkom

Projektové vyučovanie a skĺbenie prírodovedy, kreslenia a práce s encyklopédiou – ponúkame pri dvojhodinovom vyučovaní so psíkom. Výstupom hodiny je plagát psieho tela, ktorý vypracujú deti v tvorivých skupinách.Je to skĺbenie aktívneho počúvania (výkladu) o sústavách tela psa, následne práca so psom na príprave plagátu, samostatná práca tímov s encyklopédiou a prezentácia prác pred kolektívom.


1.4. Angličtina so psíkom

Chcete u svojich žiakov učiť netradične anglický jazyk, konverzáciu , zlepšiť výslovnosť, rozšíriť slovnú zásobu a to všetko hravou formou ? Hodina anglického jazyka  so psíkom je založená na počúvaní  informácií o psíkovi v anglickom jazyku, dialóg medzi canisterapuetom a deťmi v AJ, ukážka povelov (sadni, ľahmi, choď, skoč, zostaň) v AJ pre psa, súťaže s cieľom neustálej bezprostrednej komunikácie so psíkom v AJ. Výstupom je práca žiakov o psovi v AJ. 


1.5.   JA a MÔJ PES 

V rámci etickej výchovy, v rámci prírodovedy ponúkame prednášku spojenú s aktivitami na so psíkom na tému  - zodpovednosť pri výchove a držaní psíka, povinnosti majiteľa psíka a správna starostlivosť o svojho psíka. Hodina so psíkom  je založená na pohybových aktivitách, cvičení a riešení úloh, ktoré deti pripravujú pskovi, špeciálne trénovanému psovi.


2. Zážitkové "psíkovské divadlo spolu s tvorivými dielňami pre MŠ"  

Ak chcete deťom priblížiť klasické rozprávky s hraným 20 minútovým divadlom, kde hlavné úlohy prevezmú Ajda, Nellka , Orchidea - sme tu pre Vás. Psíkovské divadlo, ktoré vždy pokračuje tvorivýcmi dielňami, alebo edukáciou v skupinách detí, je mimoriadne žiadané najmä v MŠ, ale je vhodné aj pre prvé ročníky ZŠ. 

"Ako psíček a mačička piekli narodeninovú tortu" - 20 minútové predstavenie na motívy rozprávky K.Čapka  "Ako si psíček zranil labku" - 20 minútové predstavenie na motívy rozprávky K.Čapka

      enlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened novinkaenlightened

Tento rok ešte pripravujeme psíkovské divadlo na motívy klasickej slovenskej rozprávky "Červená čiapočka". Informácie prinesieme už čoskoro !


5. Vzdelávanie prvej pomoci, transportu zraneného pre 1.-4. a 5.- 9.ročník ZŠ              Vzdelávanie detí na branno športových dopoludniach

Ponuka pre školy je vhodná v rámci Kurzov ochrany človeka a prírody (KOČAP), v rámci branno - športových dopoludní, v rámci outdoorových aktivít na začiatku a konci školského roku. Ponuka je edukačná, ale aj akčná, zábavná  - všetko v spojení so záchranárskou kynológiou.  Žiaci v rámci stanovíšť zažijú :                                                                                                                                    

Počet žiakov na akcii je optimálne 100, ale dá sa realizovať na 2 skupiny až do 300 žiakov. K-7 zabezpečuje všetky pomôcky a odborných inštruktorov na každé stanovište.