PROJEKTY CANIS CENTRA K-7 

V rámci aktívneho výkonu canisterapie má aj naše občianske združenie K-7 rozbehnutých viacero dlhodobých canisterapeutických projektov. Medzi najvýznamnejšie individuálne projekty patria :

Projekt zahŕňa individuálne poradenstvo a analýzu, či je vôbec reálne uvažovať o špeciálnom psovi v rodine, prípravu projektového plánu výberu, výchovy, socializácie a prípravy psíka. Ďalej projekt zahŕňa aj prípravu dieťaťa na príchod a prístup ku psíkovi, a spoluprácu s celou rodinou. Pomáhame aj so zháňaním finančných zdrojov na výcvik psa, krmivo pre psíka a pomôcky nevyhnutné na úspešnú realizáciu projektu.

© SOŠ ŽIlina 2013

V prípade záujmu o ďalšie informácie o vyššie uvedenom projekte volajte Ing. Petra Bátoryho  0907 828 987, alebo Ing. Ľubicu Bátoryovú 0905 504 000.


Aj Vy máte vzťah k práci s ľuďmi, psíkmi, so znevýhodnenými skupinami ? Chcete vedieť viac o tom, čo je canisterapia a ako sa stať canisterapeutom ? Nemáte psíka, alebo naopak už máte psíka a neviete ako ho vychovávať , aby raz mohol absolvovať prípravu a skúšky canisteraopeutického psa ? Toto je náš projekt, kedy sa popri výkonných tímoch formujú mladé, perspektíve canis tímy. Opäť ide o dlhodobý proces vzdelávania, prípravy a to tak človeka ako aj psíka. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie o vyššie uvedenom projekte volajte Ing. Petra Bátoryho  0907 828 987, alebo Ing. Ľubicu Bátoryovú 0905 504 000.


Veľmi dlho pociťujeme absolútnu absenciu kvalitného verejného kynologického cvičiska v Žiline, ktoré by poskytovalo dôstojné prostredie pre ľudí a psíkov, ale aj doplnkové služby - park pre deti, kaviareň. Stanica Záriečie Žilina  - kultúrne centrum , je naším partnerom v tomto projekte. Budeme pripravovať celý rad tvorivých dielní, animačných cani programov pre deti v školskom a predškolskom veku, ktorú budú mať formu zážitkového netradičného vzdelávania spojeného s aktivitami so špeciálne cvičenými psami.

Tématické vzdelávacie exkurzie s Ajdou, Nellkou, Orchideou, Falcom (psy K-7) na tému "Rozprávanie o tom, čo bolo medzi psom a vlkom", alebo "Čo sa mi ten pes hovorí, keď mi hľadí do očí ?"  - budú realizované v prostredí kynologického parku a priestorov Stanice Záriečie. Pracujeme s menšími skupinami ( trieda do 25 detí, dĺžka cca 1,5 hodiny). 

                      


Projekt je v implementácii od roku 2013. Od malých scénok, ktoré sme pripravili pre deti na pobytovom tábore, sme s apostupne prepracovali k malej nízkonákladovej forme "kočovného divadielka" pre materské škôlky. V roku 2013 sme zaradili divadielko a tvorivú dielňu na  tému klasickej rozprávky J.Čapka "Ako psíček a mačička piekli narodeninovú tortu". V roku 2014 sme oslovili na spoluprácu profesionálneho divadelníka a režiséra , ktorý pre nás pripravil script scenára modernej hry "Červená čiapočka inak..." Projekt je v štádiu prípravy a naštudovania ...