Právne predpisy a canisterapia 

Pri výkone canisterapie typu AAA,AAE,AAT sa riadime platný právnym stavom legislatívny na Slovensku. Pred samotným začiatkom výkonu canisterapie spracovávame nasledovnú riadnú dokuemntáciu :

 

Dokumentácia ďalej obsahuje :