K-7 sekcia canisterapie v spolupráci s rodinami, či odborným personálom zastrešuje množstvo typov individuálnych projektov. Najmä :

1.  pravidelné individuálne terapie typu edukácie alebo polohovania + cvičenia pre deti  v CANIS CENTRE, alebo v domácom prostredí klienta, 

2. pravidelné skupinové terapie pod vedením odbornej osoby a v spolupráci s canisterapuetom - ako je projekt pre chovankyne diagnostického centra, deti s poruchami správania (projekt Aj Ajda má svoje tajomstvá)

3. pravidelné skupinové terapie pod vedením odbornej osoby a v spolupráci s canisterapuetom - projekt pre autistov RCA Žilina

4. individuálny projekt Canisterapie a výchovy asistenčného psa s názvom "Šimon a Odyssea"

5. Iné pripravované projekty v spolupráci s rodinami, či nadáiou PONTIS.