Testovanie psov terapeutov - Canisskúšky K-7

Dňa 17.10.2015 od 09:00  občianske združenie K-7 psovodi - záchranári organizovali jesenné skúšky povahy psa terapeuta podľa Zborníka skúšobných poriadkov pre psov terapeutov vydaným K-7 v roku 2015 a registrovaným na Ministerstve vnútra SR. 

Skúšok sa zúčastnili psovodi / terapeuti v súlade so skúšobným poriadkom, kde sú uvedené všetky podmienky a propozície. 

Skúšky sa  organizovali v Kynologickom centre v areáli Strednej odbornej školy poľnohospodárskej na ulici Predmestskej 82, 010 01 v Žiline. Podľa druhu skúšky  prebiehali v exteriéri alebo v interiéri.