LETNÝ TÁBOR K-7

Záver detského letného tábora K-7

Detský tábor K-7 dospel do konca záverečným vyhodnotením jednotlivých tímov a záverečnou akadémiou pre rodičov, kde deti predviedli rodičom čo sa za tento týždeň v tábore naučili. Všetky detváky boli veeeľmi šikovné a už teraz sa na nich všetkých tešíme na ďalší rok. Tímy K-7. :)