LETNÝ TÁBOR K-7

Deň štvrtý - "Na lane"

Dnes decká navštívili Segoland, mnohí z nich prekonali svoj strach a cez lanový park preliezli takmer bez komplikácii. :) Poobede sme mali opäť kynologické okienko, poštu pre teba s Jankom a  večer hru "Máme radi Slovensko"